Skip Navigation LinksEUS

EUS

Endoskopi sindirim sistemini incelemeye yarayan esnek (fleksibıl) bir alet olup, ultrasonografi ise yüksek frekanslı ses dalgaları ile karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organlardan görüntüler elde etmeyi sağlayan bir cihazdır. Endosonografi, endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren, sindirim sisteminin içini gösteren ve etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan gelişmiş bir cihazdır.

Endosonografi (EUS)hangi durumlarda kullanılır?

  • Safra kanal taşlarının teşhisinde ,
  • Mide, yemek borusu, pankreas kanserlerinin evrelendirilmesinde,
  • Pankreas kanserine bağlı ağrıları önlemek için çölyak blokaj yapılmasında,
  • Pankreatik psödokistlerin cerrahiye gerek kalmadan drenajında,
  • Gastrointestinal sisteme komşu organların anormal yapılarının değerlendirilmesinde,
  • Dışkı veya gaz kaçırma (bağırsak inkontinensi) durumunda rektum ve etrafındaki kasların değerlendirilmesinde,
  • Bağırsak duvarında submukozal olarak yer alan yani bağırsağın içinde normal endoskop ile görülemeyen,( aysberg gibi) ancak bağırsak duvarında yer aldığı için gizlenen kitlelerin görülebilmesi